“Employ Yourself” Projesi

27/12/2016

ΚΕΑΝ Ανακοινώσεις Νέα

 

 

“Employ Yourself” Projesi

 

 

Her şeyin çok hızlı değiştiği ve işgücü piyasasındaki koşulların da değiştiği zamanlarda, gençlerin becerilerini sunmalarını sağlayacak çözümler aramak önemlidir. Bu ihtiyaca karşılık olarak, Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej Kulturatka, 8 ortak organizasyonla işbirliği içinde "İstihdam Et" projesini uygular.

Projenin temel noktası 21-27.09.2016 döneminde 28 gençlik çalışanı için 7 günlük bir çalıştay düzenlemektir. İlgili kişilerin temel amacı, gençleri emek piyasasında baş etmede destekleyecek iyi uygulamalar alışverişinde bulunmaktır. "Kendini Çalıştır" projesi, bölgedeki iyi uygulamaları değiş tokuş etmek için alan yaratacak ve aynı zamanda gençlerin istihdam edilebilirliğini artıracaktır. Destekleyici kuruluşların potansiyelinin geliştirilmesi ve çalışma sistemlerinin kalitesinin yükseltilmesi üzerinde etkili olmayı amaçlamaktadır.

Çalıştay, sosyal liderler, gönüllü koordinatörleri, proje yöneticileri, kariyer danışmanları, kolaylaştırıcılar, eğiticiler ve insanlar gibi her gün genç insanlar için sosyal ve eğitim faaliyetleri (özellikle işsiz gençler) alanında çalışan insanlar için çalışıyor. 

Projenin uzun vadeli hedefi, örgüt ortamında bulunan işsiz gençlerin mesleki aktivasyon düzeyini arttırmak ve sosyal dışlanmayı önlemektir. Yerel olarak çalışarak, Avrupa Topluluğu'nda uzun vadeli değişiklikler yapmaya katılmak istiyoruz.

Proje Başlangıç Tarihi: 1.06.2016

Proje Bitiş Tarihi: 31.01.2017

 

Koordinatör Organizasyon

Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej Kulturatka, Polonya 

Ortak Organizasyonlar 

Mittetulundusühing Youth Senate Tallinn, Estonya

KEAN-KYTTARO ENALLAKTIKON ANAZITISEON NEON, Yunanistan

Asociación Iniciativa Internacional Joven, İspanya

ASOCIACIJA APKABINK EUROPA, Litvanya

Associação Spin para o Intercâmbio, Formação e Cooperação entre os Povos, Portekiz

Asociatia Tinerilor Activi Civic, Romanya

Hayat Sende Genclik Akademisi Dernegi, Türkiye

Cooperativa Orso s.c.s., İtalya

 

Mevcut bilgiler projenin Facebook sayfasında bulunmaktadır: https://www.facebook.com/Employ-Yourself-1784712555099724/

 

“Employ Yourself” projesi Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.