Το ΚΕΑΝ εταίρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Health Promotion at Sport Clubs

Το ΚΕΑΝ εταίρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Health Promotion at  Sport Clubs Με «πυξίδα» το αρχαίο ελληνικό ιδεώδες «Νους υγιής εν σώματι υγιεί», το ΚΕΑΝ επεκτείνει τη σημασία και αξία του αθλητισμού στο γενικότερο well-being, την ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, την κοινωνική συνοχή και την πολιτιστική ανάπτυξη. Μέσα από τη συμμετοχή του στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Health Promotion at Sport Clubs»,…

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’αριθμόν Κ01.1.στ/2013 προς σύναψη 5 συμβάσεων έργου για την παροχή υπηρεσιών

Αθήνα,05/05/2015 ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. K01.1.στ/2013 – 05/05/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   για την υποβολή δικαιολογητικών προς σύναψη 5 συμβάσεων έργου για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης της έργου 1.1.στ/2013 «Πρόγραμμα Πληροφόρησης, Ευαισθητοποίησης και Παροχής Συμβουλευτικής σε Μητέρες Μετανάστριες»    της δράσης 1.1/13: «Πληροφόρηση – Εξυπηρέτηση πολιτών τρίτων χωρών (π.τ.χ.) νομίμως διαμενόντων στη χώρα » η οποία εντάσσεται…