Μαθαίνουμε να είμαστε Good Travelers, Ζάκυνθος 15-21 Ιουνίου

                                       Μαθαίνουμε να είμαστε Good Travelers, Ζάκυνθος 15-21 Ιουνίου   Το Διεθνές Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Good Travelers” το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος της Ε.Ε Erasmus + για τον τομέα Νεολαία, Βασική Δράση 1 «Μαθησιακή κινητικότητα ατόμων- Κινητικότητα νεολαίας» υπό…