Uluslararası KEAN Konferansı ( Yunan Mitolojisi ve Çağdaş Rönesans)

Uluslararası KEAN Konferansı  ( Yunan Mitolojisi ve Çağdaş Rönesans) 31 TEMMUZ – 2 AĞUSTOS KEAN –Uluslararsı  Gençlik Aktiviteleri Merkezi –  dönemlerarası  kültürel aktivitelerin teşvik edilmesini  amaçlayan   kuruluş  yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve sosyal dokunun korunması  için organizatörlüğünü ve kordinatörlüğünü üstlendiği konferans ‘ Yunan Mitolojisi ve Çağdaş Rönesans’  Girit ‘in  Pyscro köyünde gerçekleşti.  Efsane ve kültürlerin buluşma noktası kapsaminda gerçekleştirilen konferans Lasithi Oropedio Belediyesi ,Dış İşleri bakanlığının  Göçmen Yunanlar Ofisi ve Yardim Kuruluşunun ortak…

Önceki-faaliyetler

Organizasyonun İçinde Bulunduğu Alan, Önemi ve Katma Değeri Haziran 2014’de KEAN, üç farklı şehirde (Atina, Ioannina , Iraklio Kritis) ayrımcılık ve şiddet olaylarını kaydetmek için göçmenlerle birlikte çalışan üç bilgi merkezinin sorumluluğunu üstlendi. Sosyal operatörler ile işbirliği içinde ofisler, göçmenlik yasasının yakın zamanda Yunanistan’da değişmesi nedeniyle göçmenlere danışmanlık ve hukuki destek sağlandı. Bu proje İçişleri Bakanlığı’nın…