Project LAUGH – Learn Accept Unite to Grow your Horizons

 Project “LAUGH – Learn Accept Unite to Grow your Horizons”   Genç insanların yetenek ve kapasitelerini güçlendirmeyi, aktif vatandaşlığını hem yerel hem de Avrupa düzeyinde geliştirmeyi amaçlayan faaliyetler ve programlar uygulayan Alternatif Gençlik Etkinlikleri Hücresi olan KEAN, AB Programının Erasmus + kapsamında Anahtar Hareketi 1 Projesi ile Gençlik ve Yaşam Boyu Öğrenme Vakfı himayesinde  “Bireylerin hareket kabiliyetini öğrenme – Gençlik hareketliliği” kapsamında  “PROJECT LAUGH” – Ufuklarını…