Εναρκτήρια Συνάντηση του έργου “CORPLAY – COunter Radicalization, PLAY sport”

    Έναρξη του Ευρωπαϊκού Έργου CORPLAY COunter Radicalization, PLAY sport Το ΚΕΑΝ ξεκινά την υλοποίηση ενός ακόμη Ευρωπαϊκού Προγράμματος, του έργου «CORPLAY – COunter Radicalization, PLAY sport», το οποίο αναμένεται να ενισχύσει τον ρόλο του αθλητισμού στην πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης των νέων, αναπτύσσοντας μια καινοτόμο προσέγγιση σε βάθος για την αντιμετώπιση της μισαλλοδοξίας, της…