Πρόγραμμα Ανταλλαγής Νέων “Migration Perspectives” | 13-21 Μαΐου 2019, Σκάλα Λακωνίας

        Πρόγραμμα Ανταλλαγής Νέων  “Migration Perspectives” 13-21 Μαΐου 2019 Σκάλα Λακωνίας   Η εισροή μεταναστών και προσφύγων στην Ευρώπη έχει αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια, καθιστώντας την ανάγκη λήψης μέτρων για την ομαλή ένταξή τους στην κοινωνία περισσότερο ζωτικής σημασίας από ποτέ. Στις ολοένα και πιο διαφοροποιημένες και πολυπολιτισμικές κοινωνίες μας, είναι…