Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών για εργασίες επισκευών σε τρία μισθωμένα διαμερίσματα στην Αθήνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος   Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ: RO-312/14.12.2020 Για την απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσιών για επισκευές σε τρία μισθωμένα διαμερίσματα στην Αθήνα Το ΚΕΑΝ – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων έχει χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου  Ασύλου Μετανάστευσης & Ένταξης 2014-2020 για την υλοποίηση του έργου «Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανηλίκους 16 ετών…

Προκήρυξη τριών (3) θέσεων εργασίας Νοσηλευτή – Διοικητικού/Οικονομικού – Φύλακα για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην ΤΚ Καρίτσα Λάρισας, περιοχή Κόκκινο Νερό

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΧΡΙ ΔΕΥΤΕΡΑ 28.12.2020 ΣΤΙΣ 17.00 ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 101 ΤΕ/ΔΕ Νοσηλευτής/τρια 102 ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού   Το ΚΕΑΝ-Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων προκηρύσσει τρείς (3) νέες θέσεις εργασίας Νοσηλευτή – Διοικητικού/Οικονομικού – Φύλακα. Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2020, με πιθανότητα ανανέωσης *δείτε εδώ ολόκληρη την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ 12.2020 για…

Προκήρυξη επτά (7) θέσεων εργασίας για τη στελέχωση της Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 28.12.2020 ΣΤΙΣ 17.00 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: 101 ΠΕ Συντονιστής Μονάδας 102 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ 105 ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού/ Οικονομικού Υπευθύνου Το ΚΕΑΝ-Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων προκηρύσσει 7 νέες θέσεις εργασίας Συντονιστής Μονάδας (1 Θέση) ΠΕ Κοινωνικός/ή Λειτουργός (1 Θέση) ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Διερμηνέας γνώστης της φαρσί ή αραβικής γλώσσας με δυνατότητα μετάφρασης σε…