ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΗΣ 101 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ, 103 ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ ΚΑΙ 105 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ     ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ      ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ “101 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ, 103 ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ ΚΑΙ 105 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ”   ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ ΠΡΩΤ. 1942ΔΛ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ-ΣΜΕ 12/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ Τ.Κ. ΑΘΗΝΑΣ   Το ΚΕΑΝ – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων έχει χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου  Ασύλου Μετανάστευσης & Ένταξης 2014-2020 για την υλοποίηση του έργου «Λειτουργία…