ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Το Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων με χαρά ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας μίας νέας δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, δυναμικότητας 32 ατόμων, η οποία θα φιλοξενήσει ασυνόδευτους ανηλίκους άρρενες, 12 έως 18 ετών, στον Ασπρόπυργο Αττικής στις κτιριακές εγκαταστάσεις μισθωμένης ξενοδοχειακής μονάδας. Η Δομή Φιλοξενίας παρέχει στέγαση, σίτιση,…