Πρότυπα Ψηφιακών Εκπαιδεύτικων Προγραμμάτων με βάση το παιχνίδι: Υλοποίηση του Εννοιολογικού Πλαισίου του ευρωπαϊκού προγράμματος Sparks

Το ευρωπαϊκό έργο Sparks, μια στρατηγική σύμπραξη για την ετοιμότητα της ψηφιακής εκπαίδευσης που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+, συνεχίζει να προσφέρει στον ψηφιακό μετασχηματισμό τουλάχιστον στις χώρες των εταίρων του έργου που είναι η Ισπανία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Πολωνία, η Πορτογαλία και η Ρουμανία.  Ύστερα από την παραγωγή του Εννοιολογικού Πλαισίου για…

Η δομή ασυνόδευτων ανηλίκων του ΚΕΑΝ στη Λάρισα συμμετέχει στο Climate Change Film Festival (CCFF)

Με μία ταινία μικρού μήκους συμμετέχει η Δομή Ασυνόδευτων Ανηλίκων του ΚΕΑΝ στη Λάρισα στο Climate Change Film Festival (CCFF). Τα παιδιά με τη βοήθεια των ψυχολόγων τους Ανθής Καραπέδης και Κωνσταντίνας Θάνου δημιούργησαν μια ταινία μικρού μήκους με τη χρήση ενός απλού κινητού τηλεφώνου, εστιάζοντας στο φλέγον ζήτημα της κλιματικής αλλαγής. Το Climate Change…