ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 108 ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ΠΡΩΤ.2105 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ-ΣΜΕ 8/22

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ   ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ “108 ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ” ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ ΠΡΩΤ. 2105  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ .08/22 για την υλοποίηση της δράσης: με τίτλο «Επιχορήγηση Ν.Π. ΚΕΑΝ – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων για την υλοποίηση του έργου: Λειτουργία Υφιστάμενης Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στον Ασπρόπυργο Αττικής», με κωδικό  MIS: 5166388, στον Ειδικό Στόχο «Άσυλο» και…