ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ “101 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ” ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ   ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ “101 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ” ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ ΠΡΩΤ. 2111  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ .09/22 για την υλοποίηση της δράσης: με τίτλο «Επιχορήγηση Ν.Π. ΚΕΑΝ – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων για την υλοποίηση του έργου: Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανηλίκους 16 ετών και άνω στην Αθήνα », με κωδικό ΟΠΣ 5062138 , στον…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ( ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ) ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ “102 ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ( ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ )ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ   ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ “102 ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ” ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ ΠΡΩΤ. 2109  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ .09/22 για την υλοποίηση της δράσης: με τίτλο «Επιχορήγηση Ν.Π. ΚΕΑΝ – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων για την υλοποίηση του έργου: Επιχορήγηση ΚΕΑΝ για την «Λειτουργία Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Π.Ε. Λάρισας », με κωδικό ΟΠΣ 5163951 ,…