ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ( ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ) ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ “104 ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ( ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ )ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ   ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ “104 ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ” ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ ΠΡΩΤ. 2110  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ .09/22 για την υλοποίηση της δράσης: με τίτλο «Επιχορήγηση Ν.Π. ΚΕΑΝ – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων για την υλοποίηση του έργου: Επιχορήγηση ΚΕΑΝ για την «Λειτουργία Υφιστάμενης Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στον Ασπρόπυργο Αττικής », με κωδικό MIS:…