ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ ΣΟΜΑΛΙ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ/ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ ΝΤΑΡΙ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε ΛΑΡΙΣΑΣ.

Το Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη, με Σύμβαση ΙΔΟΧ/ΣΜΕ ορισμένου χρόνου, πλήρους  απασχόλησης, συνολικά τριών (3) ατόμων, για την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Λειτουργία Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Π.Ε. Λάρισας», με κωδικό ΟΠΣ 5163951, Η διάρκεια των προσλήψεων θα είναι στην αρχή δίμηνη, με δυνατότητα ανανέωσης. Οι θέσεις εργασίας αφορούν την…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ( ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ) ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ ” 105 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ( ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ )ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ   ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ “105 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ” ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ ΠΡΩΤ. 2118  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ .10/22 για την υλοποίηση της δράσης: με τίτλο «Επιχορήγηση Ν.Π. ΚΕΑΝ – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων για την υλοποίηση του έργου: Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανηλίκους 16 ετών και άνω στην Αθήνα », με…