ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ “110 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ “110 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ” ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΩΝ ΠΡΩΤ. 2120 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ 10/ 2022 Το ΚΕΑΝ – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων, έχει χρηματοδοτηθεί για την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση Ν.Π. ΚΕΑΝ – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων για την υλοποίηση του έργου: Επιχορήγηση ΚΕΑΝ για την «Λειτουργία Υφιστάμενης Δομής Φιλοξενίας…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ “112 ΜΑΓΕΙΡΑΣ”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 112 ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΩΝ ΠΡΩΤ. 2120 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ 10/ 2022 Το ΚΕΑΝ – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων, έχει χρηματοδοτηθεί για την υλοποίηση της δράσης με τίτλο  «Επιχορήγηση Ν.Π. ΚΕΑΝ – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων για την υλοποίηση του έργου: Επιχορήγηση ΚΕΑΝ για την «Λειτουργία Υφιστάμενης Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων…