ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΔΟΜΗ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Το Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη, με Σύμβαση ΙΔΟΧ/ΣΜΕ ορισμένου χρόνου, πλήρους  απασχόλησης, συνολικά ενός (1) ατόμου, για την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση Ν.Π. ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ -ΚΕΑΝ για την υλοποίηση του έργου «Λειτουργία Υφιστάμενης Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στον Ασπρόπυργο Αττικής» με Κωδικό MIS: 5166388, που έχει χρηματοδοτηθεί στο…

Τι είναι το PAW?

Ένα νέο πρόγραμμα, αποτέλεσμα προσπάθειας οργανισμών από Ελλάδα, Πολωνία, Ισπανία, Λιθουναία και Βόρεια Μακεδονία, που επιδιώκει να δημιουργήσει αποτελεσματικές διαδακτικές μεθόδους σχετικά με την εκπαίδευση για την ευζωία των ζώων και τη θεραπεία με ζώα.     The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents,…