Προκήρυξη δύο (2) θέσεων εργασίας 103. Διερμηνέας Αραβικών και 106. Νομικός για τη στελέχωση της Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα.

Το ΚΕΑΝ-Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων προκηρύσσει 2 νέες θέσεις εργασίας ΠΕ ΝΟΜΙΚΟΣ (1 Θέση) και ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ Αραβικών με δυνατότητα μετάφρασης σε ελληνικά ή αγγλικά (1 Θέση) Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης και για δύο μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης *δείτε ολόκληρη την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ 1.2023 για τη σύναψη δύο (2) Συμβάσεων Εργασίας…