ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 103 «ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ ΑΡΑΒΙΚΩΝ» ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ ΠΡΩΤ. 2142 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ 25/01/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 103 «ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ ΑΡΑΒΙΚΩΝ» ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ ΠΡΩΤ. 2142 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ 25/01/2023   Το ΚΕΑΝ – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων, έχει χρηματοδοτηθεί για την υλοποίηση της δράσης με τίτλο: «Επιχορήγηση N.Π. ΚΕΑΝ –Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων για την υλοποίηση του έργου “ Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανηλίκους 16…