ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε ΛΑΡΙΣΑΣ

Το Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη, με Σύμβαση ΙΔΟΧ/ΣΜΕ ορισμένου χρόνου, πλήρους  απασχόλησης, συνολικά ενός (1) ατόμου, για την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση ΚΕΑΝ για την «Λειτουργία Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Π.Ε. Λάρισας», με κωδικό ΟΠΣ 5163951, Η διάρκεια των προσλήψεων θα είναι στην αρχή δίμηνη, με δυνατότητα ανανέωσης. Οι…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 108 «ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ/ ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ»  ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ ΠΡΩΤ: 2146 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ 27/01/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ    ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 108. «ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ/ ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ»   ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ ΠΡΩΤ: 2146 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ 27/01/2023 Το ΚΕΑΝ – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων, έχει χρηματοδοτηθεί για την υλοποίηση της δράσης με τίτλο: «Επιχορήγηση Ν.Π. ΚΕΑΝ – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων, για την υλοποίηση του έργου: Επιχορήγηση ΚΕΑΝ για την «Λειτουργία Υφιστάμενης…