ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 111. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ ΠΡΩΤ. 2150 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ 24.02.2023 ΓΙΑ ΛΑΡΙΣΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 111  «ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ» ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΩΝ ΠΡΩΤ. 2150 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ 24/02/2023 Το ΚΕΑΝ – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων, έχει χρηματοδοτηθεί για την υλοποίηση της δράσης με τίτλο: «Επιχορήγηση ΚΕΑΝ για την «Λειτουργία Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Π.Ε. Λάρισας» με Κωδικό ΟΠΣ 5163951, και χρηματοδότηση από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης…