ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΔΙΚΤΥΑ

Το ΚΕΑΝ αποσκοπει σε συνεργασίες με όλους τους φορείς διεθνώς, που εμπνέονται από τις ίδιες αξίες και έχουν ανάλογους στόχους.