Το ΚΕΑΝ αποσκοπει σε συνεργασίες με όλους τους φορείς διεθνώς, που εμπνέονται από τις ίδιες αξίες και έχουν ανάλογους στόχους.

Ειδική συμβουλευτική ιδιότητα με ΟΗΕ ( Εcosoc) 

Το ΚΕΑΝ είναι συνδεδεμένο μέλος με με το Τμήμα Δημόσιας Πληροφόρησης του ΟΗΕ

Anna Lindh Foundation National Network

800 ΜΚΟ για το Σύνταγμα

Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας