Σταύρος Μηλιώνης

Πρόεδρος του ΚΕΑΝ

Ο Σταύρος είναι ιδρυτής και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΑΝ.

Ηρώ Λούκα

Executive Director

Η Ηρώ είναι πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου. Είναι υπεύθυνη των Eθνικών και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

Τηλ επικοινωνίας: 210-2692880
e-mail: hrwlkkean@gmail.com

Ματίνα Κανάκη

Γραμματέας Δ.Σ.

Η Ματίνα είναι απόφοιτη  Μ.Δ.Ε.:  «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ» του Τμήμ. Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και πτυχιούχος Τμήματος  «ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» της Σχολής Τ. Γεωπονίας.Διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε εκπαιδευτικά προγράμματα σε οργανώσεις της Κοινωνίας των πολιτών.

Στο ΚΕΑΝ είναι Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τηλ Επικοινωνίας: 2102692880
e-mail: mkanaki@kean.gr

Αφροδίτη Κωφοπούλου

Κοινωνικός Επιστήμων

Η Αφροδίτη είναι απόφοιτος του τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Στο ΚΕΑΝ απασχολείται ως Κοινωνικός Επιστήμων παρέχοντας υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης και συμβουλευτικής σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Τηλ: 210-2692880
email: afroditikofopoulou@gmail.com

 • Σταύρος Μηλιώνης
  Πρόεδρος
  smilionis@kean.gr
 • Mιχάλης Παπαγεωργίου
  Αντιπρόεδρος
  mpapageorgiou@kean.gr
 • Mατίνα Κανάκη
  Γραμματέας
  mkanaki@kean.gr
 • Kώστας Καραίσκος
  Αναπληρωτής Γραμματέας
  karaiskos@in.gr
 • Χαρίλαος Μαριολής
  Γραμματέας Οικονομικού
 • Xρύσα Μπουφίδου
  Εκπρόσωπος Παρατημάτων
  boufidou@gmail.com
Οι άνθρωποι του ΚΕΑΝ

Σταύρος Μηλιώνης

Πρόεδρος του ΚΕΑΝ

Ο Σταύρος είναι ιδρυτής και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΑΝ.

Ηρώ Λούκα

Executive Director

Η Ηρώ είναι πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου. Είναι υπεύθυνη των Eθνικών και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

Τηλ επικοινωνίας: 210-2692880
e-mail: hrwlkkean@gmail.com

Ματίνα Κανάκη

Γραμματέας Δ.Σ.

Η Ματίνα είναι απόφοιτη  Μ.Δ.Ε.:  «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ» του Τμήμ. Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και πτυχιούχος Τμήματος  «ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» της Σχολής Τ. Γεωπονίας.Διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε εκπαιδευτικά προγράμματα σε οργανώσεις της Κοινωνίας των πολιτών.

Στο ΚΕΑΝ είναι Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τηλ Επικοινωνίας: 2102692880
e-mail: mkanaki@kean.gr

Αφροδίτη Κωφοπούλου

Κοινωνικός Επιστήμων

Η Αφροδίτη είναι απόφοιτος του τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Στο ΚΕΑΝ απασχολείται ως Κοινωνικός Επιστήμων παρέχοντας υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης και συμβουλευτικής σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Τηλ: 210-2692880
email: afroditikofopoulou@gmail.com

Διοικητικό Συμβούλιο
 • Σταύρος Μηλιώνης
  Πρόεδρος
  smilionis@kean.gr
 • Mιχάλης Παπαγεωργίου
  Αντιπρόεδρος
  mpapageorgiou@kean.gr
 • Mατίνα Κανάκη
  Γραμματέας
  mkanaki@kean.gr
 • Kώστας Καραίσκος
  Αναπληρωτής Γραμματέας
  karaiskos@in.gr
 • Χαρίλαος Μαριολής
  Γραμματέας Οικονομικού
 • Xρύσα Μπουφίδου
  Εκπρόσωπος Παρατημάτων
  boufidou@gmail.com
Επιστημονικό Συμβούλιο

Στο προσωπικό του ΚΕΑΝ έχει γίνει εκπαίδευση για τη διαχείριση προγραμμάτων βάσει του Project Managment Institute από την εταιρεία Συμβούλων και Εκπαίδευσης Critical Path