ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

To KEAN  είναι εγγεγραμμένo στα εξής Μητρώα:

Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που κατέχουν υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Εθνικό Μητρώο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης
Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής

Μητρώο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ.Δ.Α.Σ.), Υπουργείο Εξωτερικών

 

Πολιτικές ΚΕΑΝ

Πολιτική Παιδικής Προστασίας

Κώδικας Δεοντολογίας

Κανονιστική Συμμόρφωση ΚΕΑΝ

Πολιτική περί Αποφυγής της Διαφθοράς

Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική για την Αποτροπή Σεξουαλικής Παρενόχλησης