Alternatif Gençlik Aktiviteleri Birimi- Kean ; toplumun genç kesimine, gençlik faaliyetleri için alternatifler üreten bir kurumdur.Kurumun temel amacı gençlik hakları ve eğitimi için yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve çevrenin korunmasına yönelik yeni teknolojileri içeren başlıca aktiviteleri yürütmektir.

Kean’da şiddetle inandığımız, kaliteli yaşamı öngören temel şey; demokratik toplumun sağlıklı katılımcılarının varlığıdır.Kean; ayrımcılık, ırkçılık ve şiddete karşı mücadele, sosyal azınlıklar ve dezavantajlı sosyal gruplara destek faaliyetleri gibi özel dikkat gösterilmesi gereken aktiviteleri de içermektedir.Kısacası bize göre geniş bir konu olan “yaşam kalitesi”, çevrenin korunmasını içeren güçlü bir eğitim, katılımcı bir toplum ve bilinçli bir gençlik sayesinde yükselecektir.

Kean bir hücre gibi çalışır; bir hücre gibi parçalar ve çoğaltır. Kean yeni “Hücreler” yaratır, bu aynı derecede bir diğerini canlandırır. Her hücre organizasyonun içinde farklı dallara ayrılır. Üyelere ve bağlantılara diğer “Hücreler” olduğunu düşündürmek bu konuları gündeme getirmektedir. Tüm KEAN üyeleri bu aktiviteleri gerçekleştirebilir ve onlara destek verebilir. Yerel konular , evrensel temalı konuları izledikçe ve bu konulara dahil oldukça organizasyonun gündemi oluşmaya başlar. Her “Hücre” yerel konularda görevini birbirinden bağımsız ve kendine özgü bir şekilde, çeşitli bağımsızlık derecelerinde, genel hücrelere iletmeyi amaçlar.

Amaçlarımızı başarıyla tamamlamak için izlediğimiz stratejiler; Aktivitelerin sınıflandırılması ve bu aktivitelerin çeşitli yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmesi, yaratıcılık ve yenilik kavramlarını mümkün olan en üst düzeye ulaştırmaktır. Biz KEAN olarak; sadece belirli sahalara ve çeşitli aktivitelere odaklanırsak daha etkili olacağımıza inanıyoruz. Bunun haricinde her bir coğrafik bölgenin ve genç kesimin bu konuda ihtiyaçlarının ve önceliklerinin neler olduğunun önceden belirlenmesi gerektiğinin bilincindeyiz. “Çevre ve Yeni Teknolojiler” konulu Akdeniz Konferansı; ekolojik konulardaki bilinçliliği arttıran çok işlevli masa oyunu olan “Planetbook”, çevreci sivil toplum kuruluşlarının aktivitelerinin ilerletilmesi, yerel toplulukların merak ettiği çevresel ve kültürel sorunların ve konuların içinde bulunduğu aylık gazete, gençler için çeşitli yarışmalar, ağaçlandırma, doğal alanları ziyaret ve sivil toplum kuruluşları ağları etkinlikleri son aktivitelerimizdendir.

Kuruluşumuzdan beri Atina’da bulunan merkezimizin dışına ulaşmayı, hitap ettiğimiz kitleyi genişletmeyi hedefliyoruz. Mümkün oldukça çalışmalarımızı Yunanistan dışında da sürdürmeyi amaçlamaktayız. Biz bu yüzden bugün ülkemizde 8 farklı bölgede bulunan ofislerde aktif olarak çalışarak Yunanistan’dan ve diğer Avrupa ülkelerinden katılımcılarla çeşitli aktivite ve seminerler düzenliyoruz. Hedefleri ve önem verdikleri konular hemen hemen aynı olan, fikirleri benzer uluslararası topluluk ve klüpler ile ortaklıklar yapmak kuruluşumuzdan beri hedeflediğimiz bir diğer konudur. Ancak, bugün bizim isteğimiz daha da aktif olabilmek için komşu ülkelerle (Akdeniz ve Balkan ülkeleri)doğrudan işbirliği ile organizasyonlar düzenlemektir. Saptanmış, kayıtlı aktiviteleri olan (büyük ya da küçük çapta aktiviteler) organizasyonlarla işbirliğini hedefliyoruz.

Felsefe

Alternatif Gençlik Aktiviteleri Birimi- Kean ; toplumun genç kesimine, gençlik faaliyetleri için alternatifler üreten bir kurumdur.Kurumun temel amacı gençlik hakları ve eğitimi için yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve çevrenin korunmasına yönelik yeni teknolojileri içeren başlıca aktiviteleri yürütmektir.

Kean’da şiddetle inandığımız, kaliteli yaşamı öngören temel şey; demokratik toplumun sağlıklı katılımcılarının varlığıdır.Kean; ayrımcılık, ırkçılık ve şiddete karşı mücadele, sosyal azınlıklar ve dezavantajlı sosyal gruplara destek faaliyetleri gibi özel dikkat gösterilmesi gereken aktiviteleri de içermektedir.Kısacası bize göre geniş bir konu olan “yaşam kalitesi”, çevrenin korunmasını içeren güçlü bir eğitim, katılımcı bir toplum ve bilinçli bir gençlik sayesinde yükselecektir.

Kean bir hücre gibi çalışır; bir hücre gibi parçalar ve çoğaltır. Kean yeni “Hücreler” yaratır, bu aynı derecede bir diğerini canlandırır. Her hücre organizasyonun içinde farklı dallara ayrılır. Üyelere ve bağlantılara diğer “Hücreler” olduğunu düşündürmek bu konuları gündeme getirmektedir. Tüm KEAN üyeleri bu aktiviteleri gerçekleştirebilir ve onlara destek verebilir. Yerel konular , evrensel temalı konuları izledikçe ve bu konulara dahil oldukça organizasyonun gündemi oluşmaya başlar. Her “Hücre” yerel konularda görevini birbirinden bağımsız ve kendine özgü bir şekilde, çeşitli bağımsızlık derecelerinde, genel hücrelere iletmeyi amaçlar.

Yaklaşımlar ve Yöntemler

Amaçlarımızı başarıyla tamamlamak için izlediğimiz stratejiler; Aktivitelerin sınıflandırılması ve bu aktivitelerin çeşitli yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmesi, yaratıcılık ve yenilik kavramlarını mümkün olan en üst düzeye ulaştırmaktır. Biz KEAN olarak; sadece belirli sahalara ve çeşitli aktivitelere odaklanırsak daha etkili olacağımıza inanıyoruz. Bunun haricinde her bir coğrafik bölgenin ve genç kesimin bu konuda ihtiyaçlarının ve önceliklerinin neler olduğunun önceden belirlenmesi gerektiğinin bilincindeyiz. “Çevre ve Yeni Teknolojiler” konulu Akdeniz Konferansı; ekolojik konulardaki bilinçliliği arttıran çok işlevli masa oyunu olan “Planetbook”, çevreci sivil toplum kuruluşlarının aktivitelerinin ilerletilmesi, yerel toplulukların merak ettiği çevresel ve kültürel sorunların ve konuların içinde bulunduğu aylık gazete, gençler için çeşitli yarışmalar, ağaçlandırma, doğal alanları ziyaret ve sivil toplum kuruluşları ağları etkinlikleri son aktivitelerimizdendir.

Kuruluşumuzdan beri Atina’da bulunan merkezimizin dışına ulaşmayı, hitap ettiğimiz kitleyi genişletmeyi hedefliyoruz. Mümkün oldukça çalışmalarımızı Yunanistan dışında da sürdürmeyi amaçlamaktayız. Biz bu yüzden bugün ülkemizde 8 farklı bölgede bulunan ofislerde aktif olarak çalışarak Yunanistan’dan ve diğer Avrupa ülkelerinden katılımcılarla çeşitli aktivite ve seminerler düzenliyoruz. Hedefleri ve önem verdikleri konular hemen hemen aynı olan, fikirleri benzer uluslararası topluluk ve klüpler ile ortaklıklar yapmak kuruluşumuzdan beri hedeflediğimiz bir diğer konudur. Ancak, bugün bizim isteğimiz daha da aktif olabilmek için komşu ülkelerle (Akdeniz ve Balkan ülkeleri)doğrudan işbirliği ile organizasyonlar düzenlemektir. Saptanmış, kayıtlı aktiviteleri olan (büyük ya da küçük çapta aktiviteler) organizasyonlarla işbirliğini hedefliyoruz.